Musik - Winterreise

(Arrangör: Kalix kommun, Fritid & kultur)

En sångcykel om en inre och yttre resa i vinterns tid. Musik: Franz Schubert Dikt: Wilhelm Muller

Arrangör:

Kalix kommun, Fritid & kultur

Pris och biljetter:

Vuxna: 150 kronor
Ungdomar (under 20 år) och pensionärer: 125 kronor
Förköp på Kalix Bibliotek