Våga skryta och tala om att ni är bra! – Få andra att se och välja dig!

(Arrangör: Kalix Kommun i samarbete med Geektown kommunikationsbyrå, Arnqvist & Sivenbring och DARE Consulting.)

Inspirationsföreläsning för företagare. Pitchträning/Storytelling – presentation av företaget som leverantör och arbetsplats. Du får verktyg till att göra en kort presentation som beskriver vilken nytta ditt företag gör för sina kunder och medarbetare.

Du får öva in en 45 sekunder lång ”hisspitch” som beskriver essensen av företagets erbjudande. Du får träna på att mingla och skapa intresse för affärer genom att berätta korta framgångshistorier om hur du lyckats hjälpa kunder (storytelling).

Föreläsare: Keith Sivenbring, konsult i Kommunikation & Ledarskap

Som ett led i projektet ”Kompetensförsörjning genom samverkan” bjuder Kalix kommun in till sex stycken inspirationsföreläsningar för företagare med sikte på attraktiv arbetsgivare och framtidens arbetsmarknad. Samtliga föreläsningar är kostnadsfria och sker i Folkets Hus i Kalix, klockan 18.00 – 21.00. I föreläsningsserien kan du välja att delta i en eller i flera.

Arrangör:

Kalix Kommun i samarbete med Geektown kommunikationsbyrå, Arnqvist & Sivenbring och DARE Consulting.

Kontaktperson:

Keith Sivenbring
Skicka e-post