Relationsskapande sälj – så klarar du konkurrensen!

(Arrangör: Kalix Kommun i samarbete med Geektown kommunikationsbyrå, Arnqvist & Sivenbring och DARE Consulting.)

Inspirationsföreläsning för företagare. Att sälja? Eller att hjälpa dina kunder att köpa rätt?

Med relationsskapande sälj och kunskaper om hur människor fungerar skapar vi förtroenden och hållbara relationer som leder till merförsäljning och tillväxt. Du får veta hur du gör behovsanalys med coachande frågor, hur du samskapar lösningar och undersöker kundens motivation utifrån både fakta och känslor. Du hjälper sedan kunden med att förankra och sälja in affären vidare.
Föreläsare: Keith Sivenbring, konsult i Kommunikation & Ledarskap

Som ett led i projektet ”Kompetensförsörjning genom samverkan” bjuder Kalix kommun in till sex stycken inspirationsföreläsningar för företagare med sikte på attraktiv arbetsgivare och framtidens arbetsmarknad. Samtliga föreläsningar är kostnadsfria och sker i Folkets Hus i Kalix, klockan 18.00 – 21.00. I föreläsningsserien kan du välja att delta i en eller i flera.

Arrangör:

Kalix Kommun i samarbete med Geektown kommunikationsbyrå, Arnqvist & Sivenbring och DARE Consulting.

Kontaktperson:

Keith Sivenbring
Skicka e-post
0730-50 43 00