Cafékväll i Pålänge Hembygdsgård

(Arrangör: Pålänge hembygdsförening)

Försäljning av fika Tårtbuffé

Arrangör:

Pålänge hembygdsförening

Kontaktperson:

Erling Lundbäck

Pris och biljetter:

Gratis