Våffelcafé vid Prästgården

(Arrangör: Svenska kyrkan, Kalix församling)

intill Kalix kyrka.

Arrangör:

Svenska kyrkan, Kalix församling