Hitta ovanliga växter!

(Arrangör: Föreningen Norrbottens Flora)

Ovanliga växter på massafabrikens barktipp i Karlsborg.

Ruderatmarksinventering Karlborgstippen i Kalix.

Bark från andra områden och andra länder för med sig frön från växter som normalt inte växer i Kalixtrakten, därför spännande att se vad man hittar.

Långbyxor och stövlar rekommenderas likaså eget fika.

Ledare: Jan Ahlm, Kalix

Arrangör:

Föreningen Norrbottens Flora

Kontaktperson:

Kerstin Haraldsson
Skicka e-post
0702 64 46 46

Pris och biljetter:

Gratis!