Välkommen på sångstund

(Arrangör: Kalix kommun och Svenska kyrkan, Kalix församling)

Sjung och ramsa med Elisabet

Arrangör:

Kalix kommun och Svenska kyrkan, Kalix församling

Pris och biljetter:

Arrangemanget är avgiftsfritt