Sångstund på biblioteket

(Arrangör: Kalix kommun, fritid & kultur och Svenska kyrkan, Kalix Församling)

Välkommen på sångstund, sjung och ramsa med Elisabet

Arrangör:

Kalix kommun, fritid & kultur och Svenska kyrkan, Kalix Församling

Pris och biljetter:

Arrangemanget är avgiftsfritt