Pratkafé på finska och meänkieli

(Arrangör: Kalix Folkets Hus, Kalix Kommun)

Juttelukahvila - Praatikaffila - Pratkafé

Suomenkielinen ja meänkielinen juttelukahvila
Vanha tai nuori, tule mukaan kivaan kohtaamiseen. Tämä on hyvä mahdollisuus saada puhua omaa äidinkieltä tai harjoitella suomea ja samalla tavata uusia ihmisiä. Keksimme yhdessä eri aktiviteetteja. Tarjoamme kahvia!

Meänkielinen ja suomenkielinen praatikaffila
Vanha eli nuori, tule matkhaan hauskhaan kohtaamisheen. Tämä on hyvä maholisuus saa’a käyttää ommaa äitinkieltä eli treenata meänkieltä ja samala treffata uusia ihmisiä. Met keksimä yhessä eri aktiviteettija. Met tarjoama kaffia!

Pratkafé på finska och meänkieli
Gammal som ung, kom med på en trevlig träff. Detta är en fin möjlighet att använda ditt modersmål eller träna på språket och samtidigt träffa nya människor. Tillsammans hittar vi på olika aktiviteter. Vi bjuder på kaffe!

Tid & plats:

Måndag 16 december 10:00 - 12:00

Kalix Folkets Hus

Arrangör:

Kalix Folkets Hus, Kalix Kommun

Kontaktperson:

Birgitta, Fritid-och kulturförvaltningen
073-077 42 17