Utbildning för företagsledare i Kalix

(Arrangör: Kalix Kommun och LTU Business )

För tredje gången erbjuder Kalix kommun i samarbete med LTU Business upp till tio företagsledare möjligheten att genomgå LTU Business Growth Academy. Utbildningen vänder sig till företagsledare inom mindre företag (0–15 anställda) som har en vilja att utveckla och skapa tillväxt i sin verksamhet.

En företagsledares roll är mångfacetterad och kräver ett stort ansvar vilket gör att det strategiska tänket ofta blir lidande på grund av det operativa arbetet. Det gör det svårt att få ett tydligt grepp om vad som säkrar den långsiktiga tillväxten och skapar lönsamhet, och lätt att ta beslut baserat på magkänsla istället för på fakta – något vi ger dig verktyg till att förändra under utbildningen.

Huvudfokus på strategi – hur bör strategiska beslut tas och vad bör de grunda sig på? Hur bör den valda strategin influera arbetet med kunder och försäljning? Hur kan styrning och uppföljning möjliggöra att strategin efterlevs och skapar långsiktig tillväxt?

Arrangör:

Kalix Kommun och LTU Business