Tillhör du en nationell minoritet?

(Arrangör: Kalix Kommun)

Välkommen på ett öppet informations- och dialogmöte för nationella minoriteter! Alla som identifierar sig som nationell minoritet är välkommen. 11 december, klockan 18.00-19.30 i sessionssalen i kommunhuset. (Ingång från parkeringen).

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Kom för att lyssna på dina rättigheter och möjligheter och om du vill kan du diskutera tillsammans med kommunen i dessa frågor. På plats finns kommunens interna arbetsgrupp för nationella minoriteter som består av politiker, tjänstepersoner samt koordinator.

Program:
- Information om nationella minoriteters rättigheter

- Kort om kommunens arbete med riktlinjer

- Öppen dialog om nationella minoriteters förväntningar och behov med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med fokus på information, utbildning, omsorg samt fritid och kultur.

Varmt välkommen!
Vi bjuder på kaffe och fika!

Tid & plats:

Onsdag 11 december 18:00 - 19:30

Sessionssalen i kommunhuset. (Ingång från parkeringen).

Arrangör:

Kalix Kommun