Flat Lay Photography Of Vegetable Salad On Plate 1640777

Kan och vill du leverera lunch till våra gymnasieelever?

Kalix kommun erbjuder restauranger med verksamhet i Kalix kommun att leverera subventionerad lunch till gymnasielever till och med fredag den 12 juni 2020.

Fyll i formuläret för att anmäla ditt företag. Genom att du skickar in din anmälan går du i god för att ditt företag:

  • är registrerat som livsmedelsverksamhet i Kalix kommun och uppfyller livsmedelslagstiftningens krav
  • betalar och uppfyller lagstiftade avgifter
  • inte har skatteskulder eller betydande skuld hos kronofogden (avgörs från fall till fall)
  • samt inte har pågående ärenden från kommunens tillsynsenhet avseende livsmedelshantering.

Stickprov på dessa uppgifter kommer att ske över tid och om det framkommer uppgifter som inte stämmer överens med ovanstående, kan ni komma att uteslutas från upprättad och accepterad distributionslista.

I och med att din anmälan godkänns upprättas ett bindande avtal mellan ditt företag och Kalix kommun. Ditt företag kommer därmed att presenteras som ett alternativ för berörda gymnasieelever via Kalix kommuns hemsida, kalix.se.

Krav på maten och tjänsten

Er restaurang ska ha ett utvecklat koncept för avhämtning/take away och enbart erbjuda detta koncept till gymnasieelever. Tanken är inte att skapa ett evenemang där eleverna samlas och trängs i grupp. Detta är mycket viktigt för att minska smittspridningen av covid-19.

  • Lunchen ska vara näringsriktig, portionerad enligt tallriksmodellen och följa Livsmedelsverkets rekommendationer för mat i skola.
  • Förvaringsanvisning och uppvärmningsanvisning ska medfölja portionen.
  • Elever med behov av specialkost gör en föranmälan till restaurangen. Restaurangen bestämmer själva tidpunkt då de senast vill ha in beställningar för specialkost.

Så går det till

Ni behöver en Iphone eller androidtelefon med programvara för scanning av QR-koder.

Elever som vill nyttja erbjudandet ska kunna uppvisa giltig legitimation och en QR-kod för dagens lunch som restaurangen scannar.

Genom QR-koden får ni namn på eleven – detta ska matcha namnet på uppvisad legitimation.

Subventionen gäller 75 kronor exklusive moms (84 kronor inklusive moms) per lunch och gäller måndag till fredag klockan 11.00–14.00.

QR-koden tillåter upp till fem luncher per gymnasieelev och vecka, ej lovdagar/röd dag. Det är tillåtet att hämta ut hela veckans portioner vid ett tillfälle, detta för att underlätta för elever som har svårt att hämta varje dag.

Koden är personlig, en förälder kan dock hämta ut luncher om hen har med sig elevens och sin egen id-handling samt elevens personliga QR-kod.

Elever med behov av specialkost gör en föranmälan till restaurangen. Restaurangen bestämmer själva tidpunkt då de senast vill ha in beställningar för specialkost.

Vid varje scanning lagras namnet på eleven samt belopp och datum i systemet som underlag för fakturering.

Ni skickar sedan faktura om 75 kronor exklusive moms (84 kronor inklusive moms) per portion, till kommunen tillsammans med den bilaga om vilka scanningar som utförts, som ni kan hämta från systemet. Fakturering får ske högst två gånger per månad.

Detaljerade instruktioner kommer att delges de företag som blir godkända

Fakturering

Fakturan ska skickas till Kalix kommun, i första hand via E-faktura.

Fakturan märks med fakturaadress:
Kalix kommun
Ekonomienheten
952 81 Kalix Kommun

Märk också fakturan med referens KAN 1190, hur många luncher som har serverats och vilken period fakturan gäller. Glöm inte att bifoga det bakomliggande underlaget med elevernas uppgifter.

För mer information

Har du frågor eller synpunkter, kontakta information@kalix.se så svarar vi så fort vi kan.

Uppgifter om företaget

Används som användarnamn
Url till webbplats eller t.ex. facebook. Ange med http:// eller https://.

Kontaktperson

Namn på kontaktperson
Telefonnummer till kontaktpersonen
E-postadress till kontaktperson