Brown Shopping Bags 5956

Vill du vara ett av de företag man kan handla hos för Kalix kommuns presentkort?

Kalix kommun har beslutat att ge kommunanställda ett presentkort på 300 kronor att användas hos lokala företag inom handel (dock inte dagligvarubutiker), service samt restauranger och caféer med verksamhet i Kalix kommun, till och med fredag den 12 juni.

Fyll i formuläret för att anmäla att du vill att ditt företag ska ingå i listan ”Presentkort”. Genom att du skickar in din anmälan går du i god för att ditt företag betalar lagstiftade avgifter och inte har skatteskulder eller betydande skuld hos kronofogden (avgörs från fall till fall). Stickprov på dessa uppgifter kommer att ske över tid och om det framkommer uppgifter som inte stämmer överens med ovanstående, kan ni komma att uteslutas från upprättad och accepterad distributionslista.

I och med att din anmälan godkänns upprättas ett bindande avtal mellan ditt företag och Kalix kommun. Ditt företag kommer därmed att presenteras som ett alternativ för berörda kommunanställda via Kalix kommuns intranät.

Så går det till

  • Ni behöver en mobiltelefon med webbläsare och kamera-app som kan läsa QR-koder.
  • Kommunanställda som vill nyttja presentkortet ska kunna uppvisa en QR-kod som ni scannar. QR-koden är personlig och när den scannas visas namn på den kommunanställde, vilket tillsammans med belopp och datum sparas i systemet som underlag för fakturering.
  • Presentkortet gäller totalt 300 kronor och varje scanning drar av 60 kronor från presentkortet.
  • Om priset på vara eller tjänst överstiger 60 kronor kan den kommunanställde själv betala mellanskillnaden.
  • Den kommunanställde kan även välja att fler scanningar genomförs för en vara men om det scannade beloppet överstiger varans pris ska mellanskillnaden inte betalas ut till den kommunanställde.
  • Ni skickar sedan faktura till kommunen tillsammans med den bilaga om vilka scanningar som utförts som ni kan hämta från systemet. Fakturering får ske högst två gånger per månad
  • Detaljerade instruktioner kommer att delges de företag som blir godkända

Fakturering

Fakturan ska skickas till Kalix kommun, i första hand via E-faktura.

Fakturan märks med fakturaadress:

Kalix kommun
Ekonomienheten
952 81 Kalix Kommun

Märk också fakturan med referens KAN 1190 och vilken period fakturan gäller. Glöm inte att bifoga vilka scanningar som utförts.

För mer information

Har du frågor eller synpunkter, kontakta information@kalix.se så svarar vi så fort vi kan.

Uppgifter om företaget

Används som användarnamn
Url till webbplats eller t.ex. facebook. Ange med http:// eller https://.

Kontaktperson

Namn på kontaktperson
Telefonnummer till kontaktpersonen
E-postadress till kontaktperson