Brown Shopping Bags 5956

Vill du vara ett av de företag man kan handla hos med Kalix värdebevis?

Tjänsten värdebevis är baserad på ett initiativ från Kalix Kommun med syfte att stödja näringslivet i Kalix som drabbats hårt av den pågående pandemin.

Kalix kommun har beslutat att ge kommunanställda ett värdebevis som kan användas hos lokala företag inom handel (dock inte dagligvarubutiker), service samt restauranger och caféer med verksamhet i Kalix kommun, till och med den 31 december 2020.

Genom Kalixföretagarna ges andra arbetsgivare möjlighet att göra motsvarande.

Att vara med som försäljningsställe är kostnadsfritt, ditt företag/butik/restaurang betalar ingen avgift för att vara med i systemet eller på den summa som nyttjas hos er.

Vill du vara med?

Om du var med i våras/somras finns ditt företag redan i systemet och du behöver INTE anmäla dig på nytt. Du testar istället din inloggning och begär nytt lösenord om du behöver. 

Fyll i formuläret till höger för att anmäla att du vill att ditt företag ska ingå i listan ”Värdebevis”. Genom din anmälan accepterar du de villkor och instruktioner som presenteras.

Observera att varje företag måste ha en unik epostadress under Uppgifter om företaget, eftersom den används som användarnamn.

Vi förutsätter att ditt företag erbjuder lösningar för att hindra smittspridningen av covid-19.

Så går det till

  • Ni behöver en mobiltelefon med webbläsare och kamera-app som kan läsa QR-koder. Den som vill nyttja sitt värdebevis hos ditt företag ska kunna uppvisa en QR-kod som ni scannar. QR-koden är personlig och när den scannas sparas belopp och datum i systemet som underlag för fakturering

  • Varje scanning drar av 250 kronor från värdebeviset. Om priset på vara eller tjänst överstiger 250 kronor kan innehavaren själv betala mellanskillnaden. Innehavaren kan även välja att fler scanningar genomförs för en vara, men om det scannade beloppet överstiger varans pris ska mellanskillnaden inte betalas ut i kontanter

  • Ni skickar sedan faktura till Kalix kommun respektive Kalixföretagarna, tillsammans med den bilaga om vilka scanningar som utförts som ni kan hämta från systemet

  • Värdebevis från Kalix kommun (till Kalix kommuns anställda) ska faktureras till Kalix kommun. För alla andra utgivare (arbetsgivare) gäller att fakturan ska gå till Kalixföretagarna

  • Detaljerade instruktioner kring fakturering kommer att delges de företag som blir godkända

Särskilda villkor från Kalix kommun

Genom att du skickar in din anmälan går du i god för att ditt företag betalar lagstiftade avgifter, inte har skatteskulder eller betydande skuld hos kronofogden (avgörs från fall till fall). Stickprov på dessa uppgifter kommer att ske över tid och om det framkommer uppgifter som inte stämmer överens med ovanstående kan ni komma att uteslutas från tjänsten.

I och med att din anmälan godkänns upprättas ett bindande avtal mellan ditt företag och Kalix kommun. Ditt företag kommer därmed att presenteras som ett alternativ där man kan använda Kalix kommuns presentkort/värdebevis, för kommunens anställda.

För mer information

Teknisk support, till exempel frågor om inlösen, lösenord med mera, hanteras av Mirror, kontakta support@mirror.se 

För frågor som rör fakturering till Kalix kommuns presentkort/värdebevis, kontakta leverantorsreskontra@kalix.se

För övriga frågor om Kalix kommuns presentkort/värdebevis (ej teknisk support) kontakta information@kalix.se 

För frågor som rör andra utgivare än Kalix kommun kontakta birgitta@kalixforetagarna.se

Uppgifter om företaget

Används som användarnamn
Url till webbplats eller t.ex. facebook. Ange med http:// eller https://.

Kontaktperson

Namn på kontaktperson
Telefonnummer till kontaktpersonen
E-postadress till kontaktperson