Pile Of Brown Coins On Brown Wooden Table Top 144233

Värdebevis

Tjänsten värdebevis är baserad på ett initiativ från Kalix Kommun med syfte att stödja näringslivet i Kalix som drabbats hårt av den pågående Covid-19-krisen. Nu har kommunens kampanjer med presentkort samt gymnasieluncher avslutats och tjänsten ligger därför vilande tills vidare.