Pile Of Brown Coins On Brown Wooden Table Top 144233

Värdebevis

Tjänsten värdebevis är ett initiativ från Kalix Kommun med syfte att stödja näringslivet i Kalix som drabbats hårt av den pågående Covid-19-krisen.

Kalix kommun ger nu ut presentkort till kommunanställda samt värdekuponger för lunch till gymnasieelever. Som första steg ges nu verksamheter i Kalix möjlighet att anmäla sitt intresse till att ta del av värdekupongerna. Inom kort kommer värdebevisen att ges ut till anställda och elever som då kan börja nyttja dem i lokala butiker och restauranger.

Avsikten är att inom kort även ge andra arbetsgivare möjlighet att på motsvarande sätt ge sina medarbetare värdebevis som kan nyttjas på motsvarande sätt. Mer information om dessa möjligheter kommer längre fram men för att nu komma igång är det inledningsvis begränsat till kommunens medarbetare och gymnasielever.

Vill du vara ett av de företag man kan handla hos för Kalix kommuns presentkort?

Kalix kommun har beslutat att ge kommunanställda ett presentkort på 300 kronor att användas hos lokala företag inom handel (dock inte dagligvarubutiker), service samt restauranger och caféer med verksamhet i Kalix kommun, till och med fredag den 12 juni.

 

 

Kan och vill du leverera lunch till våra gymnasieelever?

Kalix kommun erbjuder restauranger med verksamhet i Kalix kommun att leverera subventionerad lunch till gymnasielever till och med fredag den 12 juni 2020.